Posted on

Čistilne naprave očiščujejo odpadne vode iz gospodinjstev in podjetij. Tam, kjer ni možen priklop na kanalizacijo, je čutilna naprava dejansko obvezna. Hkrati gre za varovanje okolja, kar ve že vsak. Na tej povezavi najdete kakovostne naprave za čiščenje odpadne vode, ki vam jih vgradijo hitro in poceni. Glede na velikost vaše stavbe ter na število uporabnikov, bodo zračunali, kako veliko čistilno napravo boste potrebovali in jo namestili na primerno mesto. Običajno se čistilne naprave namestijo blizu stavbe, lahko tudi pod parkirišče lai zelenico, le tako morajo biti narejene, da se ne poškodujejo.

čistilne naprave

Kakovostne čistilne naprave so lahko betonske ali plastičnem, biološke naravne ali pa avtomatizirane. Sami se s pomočjo mojstrovega nasveta lahko odločite, kaj vam je bolj v redu in tako naročite. Naravne čistilne naprave so narejene vsaj s tremi prekati in v njih so naravni čistilci kot so na primer alge, ki predelujejo umazanijo. Neverjetno je, koliko lahko alge predelajo na leto umazanije. Značilnost čistilnih bioloških naprav je, d se odpadne vode predelajo, čista voda teče naprej in usedlina se nabira na dno posode. Ko se dovolj nabere, se jo odstrani s pomočjo komunale in se jo odpelje na varno mesto za razgradnjo.

Električne čistilne naprave čistijo odpadno vodo na enak način kot biološke, le da uporabljajo elektriko. Dodatno s tem vpihujejo zrak, da je več bakterij, ki predelajo odpadne vode in gre zadeva verjetno malo hitreje, čeprav ne dosti. Naprave so tihe vendar zelo občutljive na vse, kar ne razpada, od las do tekstila in podobno ter na agresivna čistila. To jih lahko ustavi.

Biološke nravne čistilne naprave ne potrebujejo dosti vzdrževanja, če sploh kaj, razen tega, da se odpelje odplake in usedline. Medtem ko električne potrebujejo vzdrževanje. Tudi plastične niso toliko dolgo kot betonske, ki os dejansko skoraj večne. Plastika rada spoka in jo je treba potem obvezno zamenjati.