Posted on

Zadnja leta se vse bolj razširja pomen rednih usposabljanj in izobraževanj, ki vodijo v krepitev kompetenc udeležencev. Se tudi sami poigravate z idejo pridobitve certifikata, ki bo potrjeval vašo usposobljenost? Tu je priložnost za coaching s strani pravega strokovnjaka, ki poskrbi, da idejo o tem kaj coaching sploh je, skupaj s praktičnim nastopom, pripeljete v vaše podjetje.

Kaj je coaching?

Različni ljudje bodo na to vprašanje odgovorili različno. Zelo poenostavljeno povedano – coaching je proces, katerega cilj oziroma namen je izboljšati izvedbo ter se usmeriti na miselnost »zdaj in tukaj« namesto, da bi se usmerjali v preteklost ali prihodnost. Torej, tu smo, da nekaj naredimo, nekaj spremenimo. Pri tem je voditelj tisti, ki vam pomaga, da se učite. Vse skupaj torej deluje na ideji, da se je vsak izmed nas zmožen učiti, da pa mu lahko drug pomaga, da se lažje nauči. Preprosto, kajne?

Zakaj se odločiti za coaching?

Odgovor je preprost – da razširite znanje in kompetence, ki jih boste lahko uporabili v vseh sferah svojega življenja. Verjemite na besedo, da ne pretiravamo. Gre namreč za temeljna znanja, ki vam pomagajo v vsakdanjih obveznostih kot je na primer vzgoja vaših otrok. Vsi, ki boste znanje coachinga nadgradili v smeri podjetništva, pa se boste izobrazili o tem, kako se uspešno pozicionirati na trgu ter dvigniti uspešnost vašega podjetja na izbranem področju delovanja.

 

coaching

 

Kako poteka izobraževanje?

Pridobitev izobrazbe na področju coachinga poteka v kombinaciji pridobivanja teoretičnih znanj, ki jih med vsakim obiskom srečanj poglobite s pridobivanjem praktičnih izkušenj. Da postane odlični coach morate namreč vaditi in poglabljati vsebine, ki ste jih slišali pri teoretičnih vsebinah. Ne gre torej za navaden šolski princip usvajanja vsebin, pač pa gre za način, ki si ga v glavi vsi želimo, redko pa dejansko izvedemo. No, ko ga boste enkrat osvojili, ga boste tudi sami prakticirali povsod – v zasebnem in poslovnem življenju. In tudi prav je tako.

Vsebine usposabljanja so sicer razdeljene v 19 modulov. Vsak med njimi pokriva posamezen segment ključnih vsebin, ki jih mora coach obvladati, da lahko dobro opravi svoje delo. Med posameznimi moduli kot rečeno opravi coachinge tudi sam. Na koncu sledi izpit. Če je ta uspešno opravljen, pa pridobite certifikat s katerim svojo usposobljenost na tem področju tudi dokažete.