Posted on

Pri podjetju MD svetovanje so ponosni na njihovo skupino strokovnjakov, ki jim varnost pomeni strast. Več si preberite na naslovu: infocenter.si. Vedno se proaktivno lotevajo novih izzivov pri zagotavljanju varnosti za njihove naročnike. So močno povezana in ciljno usmerjena skupina, ki se odlikuje po znanju, inovativnosti, komunikacijskih veščinah, iznajdljivosti in integriteti. Za njih ne obstajajo nepremostljive težave, ampak le izzivi, s katerimi se spoprijemajo in jih rešujejo.

Kompetentne in strokovne storitve s garancijo

Z njihovimi obsežnimi izkušnjami v zasebnem in javnem sektorju vam zagotavljajo kompetentne in učinkovite storitve s skupino strokovnjakov iz različnih področij. Sodelujejo z najboljšimi strokovnjaki v svojih panogah, zato strankam lahko ponudijo resnično kakovostne storitve.

Varstvo osebnih podatkov in informacijska varnost

Njihove storitve obsegajo ureditev skladnosti z uredbo GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov v pravnem in IT-vidiku. Njihove storitve zajemajo tudi svetovanje in pripravo strategij na področju informacijske varnosti v različnih poslovnih okoljih. Ekipa strokovnjakov vam bo pomagala pri izbiri najprimernejših rešitev za zaščito vaših informacijskih sistemov in podatkov. Prav tako vam nudijo izvajanje testov informacijske varnosti, ki bodo identificirali morebitne ranljivosti in vrzeli v vaši infrastrukturi ter vam omogočili ustrezno ukrepanje za zagotovitev visoke ravni varnosti.

Infocenter

Detektivske in varnostne storitve ter zaščita prijaviteljev

Ponujajo profesionalne detektivske storitve z licenco ter računalniško forenziko za kazenske, civilne in interne gospodarske preiskave. Poleg tega so specializirani tudi za vzpostavitev in implementacijo notranjih prijavnih poti ter svetovanje na področju zaščite prijaviteljev v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev.

Korporativna varnost, virtualni asistent in pomoč pri razpisih

Ponujajo tudi sistemske in celovite rešitve za korporativno varnost, ki so ključnega pomena za učinkovito delovanje in neprekinjeno poslovanje podjetij. Na voljo je tudi napredna programska rešitev za upravljanje s strankami in zaposlenimi, ter za vodenje in spremljanje projektov in opravil v podjetju. Poleg tega nudijo tudi svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentacije za različne razpise ter podporo pri vodenju projektov in poročanju. Njihova ponudba vključuje izobraževanja iz varstva osebnih podatkov, odgovornosti direktorjev, IT-varnosti, detektivskih storitev in varovanja.

Postopki za uskladitev organizacije z GDPR in ZVOP

Njihova ekipa izvede temeljito analizo trenutnega stanja usklajenosti vaše organizacije z zahtevami GDPR in ZVOP na področju prava ter informacijskih tehnologij. To vključuje pregled obstoječih procesov, dokumentacije in varnostnih ukrepov, pa tudi oceno morebitnih vrzeli v skladnosti. Na podlagi rezultatov analize pripravijo predloge za obvezne in priporočene izboljšave v skladu z zahtevami GDPR in ZVOP. Ti predlogi se nanašajo na področja prava, kot tudi na področje informacijskih tehnologij, kjer identificirajo možnosti za izboljšanje varnosti in zaščite osebnih podatkov.

Njihova ekipa izdela pravilnik, evidenčne obrazce ter potrebne pogodbe, dokumente in navodila, ki so potrebni za usklajenost z GDPR in ZVOP. Kot vaš DPO (odgovorna oseba za varstvo podatkov) spremljajo izvajanje GDPR uredbe v vaši organizaciji. V kolikor se pojavi potreba, so vam na voljo tudi pri komunikaciji in zastopanju vaše organizacije pred nadzornim organom, kot je na primer Informacijski pooblaščenec. S tem zagotavljajo, da ste vedno skladni z zakonskimi zahtevami in v primeru morebitnih vprašanj ali težav vam nudijo strokovno podporo in pomoč.

Delo zasebnega detektiva v Sloveniji

Delo vključuje zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov ter informacij s pomočjo zasebnih detektivov. Te informacije se uporabljajo kot osnova za svetovanje strankam pri preprečevanju kaznivih dejanj in kot dokazno gradivo v sodnih postopkih. Delo zasebnega detektiva temelji na pogodbeni podlagi, sklenjeni z naročnikom. Področje detektivske dejavnosti je natančno določeno v Zakonu o detektivski dejavnosti (ZDD-1). Ta zakon določa načine, po katerih je mogoče legalno pridobivati podatke in informacije za stranke. Za zakonito in legitimno delo zasebnega detektiva je potrebno pridobiti in ohraniti delovno licenco. Ta licenca je ključna za izvajanje detektivskih storitev.

Naloge in specializacija zasebnega detektiva

V Sloveniji zasebni detektivi najpogosteje preverjajo odsotnost zaposlenih zaradi bolniškega staleža, zlorabo potnih stroškov, preiskujejo kraje znotraj podjetij, vročajo sodne pozive in odločbe ter preiskujejo zavarovalniške goljufije. Pomagajo tudi pri iskanju pogrešanih oseb, dokazovanju mobinga, raziskovanju prevar ter finančnih prevarah. Obseg detektivskega dela se širi, kar prinaša tudi večjo specializacijo.

Pravice in omejitve zasebnega detektiva pri zbiranju informacij

Zasebni detektiv v Sloveniji ima dovoljenje dostopati do javnih evidenc, kot je centralni register prebivalstva, evidenca registriranih vozil in podatki o zaposlitvi, delodajalcu, delovnem mestu ter prejšnjih zaposlitvah. Detektiv ima pooblastila, da pridobi vpogled v sodne in upravne spise ter da si iz njih prepisuje podatke, če ima stranka, ki ga je pooblastila, zanj ustrezno pravico. Detektivi lahko uporabljajo različne tehnične pripomočke, kot so fotoaparat in snemalnik zvoka, vendar smejo fotografirati le iz javnih površin, pogovore pa snemajo le s soglasjem sogovornika.

Metode in usposabljanje za detektivsko dejavnost

Zasebni detektiv v Sloveniji ima pri izvajanju svojega dela na voljo različna orodja in metode za zbiranje podatkov. Med temi metodami so zbiranje podatkov od oseb ali iz javno dostopnih virov, pridobivanje podatkov iz različnih evidenc, opazovanje oseb ter uporaba določenih tehničnih pripomočkov. Kot del svojega dela, detektiv lahko pridobiva podatke s pomočjo zbiranja informacij od oseb, s katerimi pride v stik, ali preko javno dostopnih virov. To mu omogoča, da pridobi pomembne informacije in sledi sledem, ki so ključne za reševanje naloge, ki mu je bila dodeljena. Opazovanje oseb je še ena metoda, ki jo detektiv uporablja pri svojem delu. To vključuje neposredno opazovanje na javnih mestih ali iz javno dostopnih in zaprtih prostorov.