Posted on

Revizija pomeni pregled poslovanja podjetja in odkrivanje napak, ki se morebiti pojavijo. Notranja in zunanja revizija sta obvezni za velika podjetja in za mala priporočljivi. Težko vodi en sam človek tako veliko poslovanje, zato se napake lahko pojavijo, kar odkrijejo revizorji, ki nanje opozorijo in povedo, kako jih odpraviti. Tako bo podjetje bolje poslovalo, bo bolj uspešno ter transparentno za zaposlene ter tudi za stranke in ostale deležnike. Takemu podjetju gre zaupati. Poleg tega inšpektor ne bo mogel odkriti napak, ker njih ne bo in ne bo mogel naložiti kazni. Vi pa boste mirno spali.

revizija

Notranja revizija se lahko opravi z vašimi zaposlenimi, ki so usposobljeni ter tudi s pomočjo zunanjih revizorjev, ki jih najamete in so povsem nepristranski. Ti revizorji so zaposleni v profesionalnem podjetju, ki se s tem ukvarja ter so potrjeni s strani države, da to delo smejo opravljati in so zanj usposobljeni. Revizor s svojim podpisom jamči, da bo vse v redu s papirji podjetja in s tem tvega licenco, če dela ne opravi dobro. Zato ste lahko gotovi, da revizija, ki jo bo opravil, bo gotovo natančna ter transparenta in strokovna.

Pregledati je potrebno celotno poslovanje podjetja, ne samo znotraj njega, ampak tudi navzven proti drugim podjetjem in državi ter ostalim organom, ki so jim podjetja, kot pravne osebe, podrejena. Zunanja revizija bo pomagala vse to razčistiti in razjasniti, da je podjetje res poslovalo v sladu za zakoni in predpisi, ki pa se ves čas spreminjajo in jim je kar težko slediti. Revizor bo vse to pregledal in potrdil, da je vse v redu ali opozoril na napake, ki so jih morebiti zaposleni spregledali.

Podjetništvo ni enostavno, ne gre samo zadelo in za prodajo, ampak tudi za skupek pravnih norm, ki jih je treba obvladati poleg računovodstva in poslovodenja, da je podjetje uspešno. Bodite med njimi.