Posted on

Tolmač je oseba ki ustno prevaja besedni ali znakovni jezik med govorci v različne jezike. Tolmačenje se deli na simultano in konstruktivno tolmačenje. Več o Tolmačenju si lahko preberete na https://www.sodni-tolmac.si/ .

Tolmac

Naloga Tolmača je, da prevede ali prenese sporočilo oziroma sporazumevanje iz ene oblike jezika v drugo s tem pa ohrani pomen sporočilo kolikor je mogoče. Tolmač je oseba, ki pretvarja misli ali izraze iz jezika iz katerega izhajajo navedeni izrazi in misli v izraz podobnega pomena  ciljnega jezika.

Tolmač s simultanim tolmačenjem prenese sporočilo v želeni jezik tako hitro kakor je sposoben prevesti, medtem pa govorec nadaljuje s govorjenjem. Prevajalec ali prevajalka simultanega tolmačenja sedi v zvočno izolirani kabini, kjer posluša govorca izhodiščnega jezika in prevaja sporočila v ciljni jezik, hkrati pa njegov prevod poslušajo poslušalci. Prevajalec ali prevajalka  Konstruktivnega tolmačenja pa sporočilo ali izraz prenese ciljnemu poslušalcu po segmentih ,ko izhodiščni govorec naredi med stavki ali sporočilom premor. Takrat ima Tolmač čas, da zapisano ali zapomnjeno sporočilo preda ciljnemu poslušalcu. Pri konsekutivnem prevajanju se prevajalec ali prevajalka zanašata na svoj spomin vendar je predpogoj primerna dolžina segmentov. Ne smejo biti predolgi ali prekratki saj se lahko prevajalec v primeru dolgih in težkih segmentov zmede in preda napačno sporočilo kar lahko privede do nesporazumov in komplikacij. Pri konsekutivnem prevajanju Tolmač stoji ali sedi poleg izhodiščnega govorca in si  v primeru dolgih segmentov izdeluje zapiske s katerimi si kasneje pomaga.

S ustnim prevajanjem pa se ne more ukvarjati vsak, ki si je priboril znanje več-ih  jezikov temveč je za to potrebno dodatno usposabljanje in nabor veščin. Pomembne veščine, ki odlikujejo prevajalce so hitro razumevanje in dojemanje sporočila, jasno in razločno izražanje, široka razgledanost, sposobnost zamenjati vlogo s poslušalcem oziroma se postaviti v njegovo kožo in veščine javnega nastopanja. Primerni kandidati se morajo posluževati tudi prijetnega glasu ter imeti dobro telesno in umsko kondicijo.